Όργανα Διοίκησης Εκτύπωση
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Χαριτόπουλος  Κωνσταντίνος Πρόεδρος

 Γυμνόπουλος

 Δημήτριος

Αντ/δρος

 Πετμεζάς

 Βασίλειος

Γεν. Γραμματέας

 Θεμελίδης

 Δημήτριος

Ταμίας

 Γεωργουλίδου

 Αναστασία

Μέλος

 Θεοδωρίδης

 Δημήτριος

>>

 Κωστάκη

 Αγλαΐα

>>

 Λούρμπας

 Βασίλειος

>>

 Μουσταφά

 Φερχάτ

>>

 Νουρή

 Μεχμέτ

>>

 Τάκος

 Δημήτριος

>>

 

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Γυμνοπούλου

 Ειρήνη

               Μέλος

 Μεμέτ

 Χουσαμετίν

             >>

 Χαραλαμπίδης

 Χαράλαμπος

>>

 

Γ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ  Π.Ι.Σ.

 Κιαμήλογλου

 Μπιουλέντ


 Κωστάκη

 Αγλαΐα

 Λούρμπας

 Βασίλειος


 Ντιάκαλης

 Χρήστος


 

Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Κυριαζίδης

 Στέργιος

Πρόεδρος

 Γκούδλη

 Τριάδα

Αντιπρόεδρος 

 Εμίνογλου

 Μεμέτ

Τακτικό Μέλος 

 Κωστάκη-Μανιώτου

 Μαρία

>> 

 Λεοντίδης

 Χρήστος

>>

 Μαρινίδου

 Παρασκευή

>> 

 Παπαδόπουλος

 Σάββας

>>

 Γιαννακόπουλος

 Νικόλαος

Αναπληρωματικό Μέλος

 Διαμαντόπουλος  Παντελής               >>
 Κουνάβη
 Αναστασία
              >>
 Μπισικλής
 Αλέξανδρος
              >>
 Ντιάκαλης
 Χρήστος
              >>
 Φράγγου
 Βασιλική
              >>