Θέσεις εργασίας στη Γαλλία Εκτύπωση

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Αυτή τη στιγμή ζητούνται ειδικοί στους παρακάτω τομείς :

 


        ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

        ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

        ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

        ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

        ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

        ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

        ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

        ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

        ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

        ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

        ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

        ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΓια όλες τις θέσεις εργασίας μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα:  www.pnp-conseil.com

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαραίτητα προσόντα είναι τα παρακάτω:

 

        Πτυχίο Ιατρικής και, όπου είναι απαραίτητο, Τίτλος Ειδικότητας.

        Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της Γενικής Ιατρικής και της Ειδικότητας (Κοινοτική Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας.

        Γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο.

 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να στείλετε απευθείας το φάκελο υποψηφιότητάς σας:

Τηλ.: 0033 1 40 47 92 88

Email: contact@pnp-conseil.com

Διεύθυνση: Ρεμί Ντουμονσέλ 18 - 75014 Παρίσι - Γαλλία