ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Εκτύπωση
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
Πρόεδρος& Δ/ενόν Σύμβουλος
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
 
Το Γράμμα του Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στη δίνη της εξελισσόμενης μεγάλης ιατρικής κινητοποίησης για τις οφειλές του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, που σε γενικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένη, αναδείχθηκαν προβλήματα και δυσκολίες. Πρώτο και βασικό πρόβλημα, η συσσωρευμένη αμφιβολία του ιατρικού σώματος για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των διοικήσεων του ΠΙΣ και των Ιατρικών συλλόγων. Σημαντικό, επίσης, πρόβλημα και παράλληλα μεγάλο εμπόδιο στην ενωτική και αποτελεσματική δράση των συναδέλφων, θεωρείται η προσπάθεια μικροπαραταξιακής και προσωπικής προβολής, από προέδρους μεγάλων ιατρικών συλλόγων.
    Στην ιατρική επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, κυριάρχησαν κυβερνητικές εξαγγελίες για το νέο τρόπο ιατρικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ., που θα ισχύσουν από 1/1/2012 και για την ελεύθερη συνταγογράφηση. Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν από τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας, Εργασίας και από τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.
    Στον απόηχο, όμως, των ανακοινώσεων αυτών καταγράφονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

Ελεύθερη συνταγογράφηση
Δε διευκρινίστηκε ούτε πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή της, ούτε με ποια διαδικασία θα ενταχθούν στο σύστημα όσοι δεν θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε αν θα υπάρχουν πλαφόν στις ηλεκτρονικές συνταγές. Γενικώς και αορίστως, το θέμα παραπέμφθηκε στην προσεχή τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και σε περαιτέρω δράσεις  που θα αναπτυχθούν από κυβερνητικής πλευράς. Επισημαίνεται ότι, με την προβλεπόμενη από το νόμο διαμορφωθείσα πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για την τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού, η καθιέρωση της ελεύθερης συνταγογράφησης παραπέμπεται σε απροσδιόριστο χρόνο, μετά από έκδοση άλλης ΚΥΑ.

 Ιατρικές συμβάσεις ΕΡΓΟΥ με τον ΕΟΠΥΥ
Προαναγγέλθηκε για ένα χρόνο που δεν προσδιορίστηκε η σύμβαση 5000 γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, βάσει του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού, χωρίς καθορισμό των εργασιακών σχέσεων, ούτε των κριτηρίων επιλογής, ούτε των αμοιβών της προβλεπόμενης αντιμισθίας.

Μεταβατικές, ιατρικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ
Τελικά στην πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την 16/12/2011, ανακοινώθηκε ότι όλες οι ιατρικές συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ λύονται στις 31/12/2011. Οι γιατροί που είχαν συμβληθεί με τους ως άνω οργανισμούς, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών, εως ότου γίνουν συμβάσεις μίσθωσης έργου, εφόσον υποβάλλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας 10 ημερών από 16/12/2011 με αμοιβή 10 ευρώ ανα επίσκεψη και μέχρι 200 επισκέψεις μηνιαία, χωρίς εισφορές υπερ ΤΣΑΥ, αλλά προφανώς με προεισπραττόμενο τον αναλογούντα φόρο.
Σε ότι αφορά την εγκυρότητα των μεταβατικών ιατρικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ που θα ισχύει από 01/12/2012 επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1)Δεν προσδιορίζεται εάν οι γιατροί που θα υποβάλλουν την σχετική δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ θα δέχονται στο ιατρείο τους μόνο τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, ή και τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ, αμειβόμενοι με 10 ευρώ ανα επίσκεψη , εως τον οριζομένο αριθμό  των 200 επισκεψέων.
2) Δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καταγράφεται η επίσκεψη. Παραμένει δηλαδή αδιευκρίνιστο εάν θα ισχύουν τα μέχρι τώρα βιβλιάρια  υγείας των επιμέρους ταμείων ή θα αντικατασταθούν με άλλα τύπου ΟΠΑΔ    , όπου θα γράφεται εντολή επίσκεψης, ή θα αναγράφεται η επίσκεψη στα ιδιωτικά συνταγολόγια  των ιατρών ή θα υπάρξει άλλος μη εφαρμοσθείς μέχρι σήμερα τρόπος.
3) Δεν διευκρινίζεται εάν με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ακυρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ που ορίζει ότι, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, κοστολογείται 20 ευρώ, η δεύτερη 10 ευρώ, η πρώτη στο σπίτι 25 ευρώ και η δεύτερη 15 ευρώ, με αναλογία 25% των δεύτερων εξετάσεων ένταντι των πρώτων και 10% των επισκέψεων στο σπίτι, ένταντι των επισκέψεων στο ιατρείο.
4) Στην πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν αναφέρεται η επίσκεψη στο σπίτι, ούτε οι ιατρικές πράξεις που διενεργούνται από τους ιατρούς, ούτε που θα αναγράφονται οι αριθμοί που ορίζονται για τις εντολές των ιατρικών πράξεων από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
5)Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ωράριο εργασίας ούτε για περαιτέρω υποχρεώσεις  και όρους των διάμεσων αυτών ιατρικών συμβάσεων.
6)Δεν προσδιορίζεται εάν οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν επί πιστώσει ή οι αμοιβές θα εισπράττονται από τους ασφαλισμένους επί αποδείξει.
7)Δεν καθορίζεται με ποιόν ακριβώς τρόπο θα εισπράττονται οι αμοιβές, εφόσον οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται επί πιστώσει.
8)Παραμένει αδιευκρίνιστο, εάν οι υφιστάμενες συμβάσεις των ελεύθερων επαγγελματιών με το ΙΚΑ παραμένουν, ή λύονται αυτομάτως μαζί με τις συμβάσεις του ΟΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ.
9)Επίσης αδιευκρίνιστο παραμένει εάν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ, τον ΕΟΠΥΥκαι τον ΟΓΑ  θα μπορούν να επισκέπτονται τις μονάδες ΥΓΕΙΑΣ του ΙΚΑ με τα βιβλιάρια Υγείας των Οργανισμών τους και αν θα κάνουν χρήση των παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
10)Δεν καθορίζεται εάν οι 200 προβλεπόμενες ιατρικές επισκέψεις αφορούν διαφορετικά πρόσωπα ή κάποιες εξ αυτών μπορούν να πραγματοποιούνται από τον ίδιο ασφαλισμένο.
11)Αδιευκρίνιστη επίσης παραμένει η ενσωμάτωση κάποιων εκ των ιατρικών πράξεων στην αμοιβή των 10 ευρώ.
12)Επισημαίνεται η απουσία στην πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κάθε πρόβλεψης για τους εργαστηριακούς γιατρούς.
13)Τονίζεται το ελάχιστο του εναπομείναντος χρόνου, εκ των 10 ημερών που προβλέπονται για την υποβολή των δηλώσεων , όπως και το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για τρέχουσες ή εργάσιμες μέρες και ποια υπηρεσία είναι η κατά τόπους διαδεχθείσα τον ΕΟΠΥΥ, για την  αποδοχή των δηλώσεων.
14)Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ ιαροί, δεν έχουν ενημερωθεί αρμοδίως ούτε για το γεγονός της λύσης των συμβάσεων τους, ούτε για την διορία των δηλώσεων, η οποία οσονούπω λήγει.

Από τα παραπάνω καθίσταται κατανοητό ότι οι εξαγγελθείσες μεταβατικές ιατρικές συμβάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν εάν δεν εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τα σημεία που παραμένουν ασαφή, εάν δεν γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις των κείμενων νομοθετικών διατάξεων που προσκρούουν σε αυτή τη ρύθμιση και εάν δεν εκδοθούν οι αναγκαίες εφαρμοστικές εγκύκλιοι.
Εκτός από όλα αυτά αναδύεται το απαράδεκτο της δραματικής υποτίμησης της αξίας της ιατρικής πράξης που αυτόματα μετακυλίεται στους ασφαλισμένους . Η επιστροφή στο πριν του 2004 καθεστώς, καθηλωμένης ιατρικής αμοιβής, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από το Ιατρικό Σώμα.
Οι μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες και μεθοδεύσεις αποτέλεσαν προϊόν αμηχανίας και αδιέξοδο μετά την γενίκευση των αναστολών των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ και της ισχυροποίησης της θέσεως του Ιατρικού Σώματος εν όψει της προαναγγελθείσας έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.
Μετά από όλα αυτά και εν αναμονή των νέων αποφάσεων και οδηγιών από τα θεσμικά όργανα της ιατρικής κοινότητας, οι ιατροί οφείλουν να εναρμονιστούν στις συλλογικές αποφάσεις των φορέων τους, να εμμείνουν στις αναστολές των μέχρι τώρα συμβάσεων και να μη  προχωρήσουν σε ατομικές  ιατρικές συμβάσεις κανενός τύπου με τον ΕΟΠΥΥ. Μόνο έτσι θα επιτευχθούν οι βασικές διεκδικήσεις, που είναι η καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Ιατρικής Σύμβασης μετά από διαπραγμάτευση όρων και αμοιβών, με την συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και την θέσπιση της ελεύθερης συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων, για όσους επιλέξουν να μην συμβληθούν με τον Οργανισμό.
Αναμένωντας τις αποφάσεις της Συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΙΣ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 21/12/2011 συνεχίζουμε την επίσχεση και απέχουμε από οποιαδήποτε ανανέωση των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ.
Οι αποφάσεις του ΔΣ του ΠΙΣ  θα σας ανακοινωθούν αμέσως.