ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. Εκτύπωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.  (06/11/2011)

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων

Αγαπητές και Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ενόψει  της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης στις οποίες έχει περιέλθει συνολικώς η Υγεία,  το γενικότερο Σύστημα Περίθαλψης και η εν γένει επαγγελματική προοπτική των ιατρών εξαιτίας των κυβερνητικών μεθοδεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αποφάσισε τη Σύγκληση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την επικαιροποίηση των θέσεων του Ιατρικού Σώματος σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τις περαιτέρω κινητοποιήσεις όλων μας.

Η αναγκαιότητα της απόφασης για την πραγματοποίηση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης ενισχύθηκε σημαντικά και από την γενικότερη αναστάτωση που καταγράφεται στον Ιατρικό Κόσμο, λόγω των εξελίξεων, η οποία εκδηλώνεται με αλληλοδιαδεχόμενες ανακοινώσεις εκ μέρους Ιατρικών Φορέων και αποφάσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αντικρούονται μεταξύ τους, ενώ αφίστανται του διεκδικητικού πλαισίου που ψηφίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2011.

Είναι περισσότερο από εμφανές ότι το διεκδικητικό πλαίσιο και οι κινητοποιήσεις που ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση του πλέον θεσμικού και αντιπροσωπευτικού φορέα του ιατρικού κόσμου της χώρας που είναι ο Π.Ι.Σ., δεσμεύουν όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους, όλους τους επί μέρους εργασιακούς φορείς και όλους τους ιατρούς.

Κάθε επί μέρους ενεργοποίηση η οποία τροποποιεί και ακυρώνει  μονομερώς το ψηφισμένο διεκδικητικό πλαίσιο του Π.Ι.Σ.,  εν της πράγμασι διασπά τον αγώνα των ιατρών και υπονομεύει την περαιτέρω πορεία των ιατρικών διεκδικήσεων.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό στη συνολική ιστορική διαδρομή του Π.Ι.Σ., να είναι η τέταρτη εντός του ιδίου έτους με κυρίαρχο πάντα θέμα τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας και στον χώρο της Υγείας γενικότερα.

Πέραν τούτων η σημερινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μεσούσης μιάς μείζονος πολιτικής κρίσης η οποία απειλεί να ανατρέψει δραματικά κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικού κράτους, που δεν πρόκειται να φεισθεί καμίας κοινωνικής ομάδας και βεβαίως ούτε των ιατρών.

Τέλος στοιχείο που αναπόφευκτα επηρεάζει το κλίμα εντός του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί το γεγονός των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Π.Ι.Σ. που θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Φεβρουάριο. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα εν δυνάμει προεκλογικό κλίμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διασπαστικά φαινόμενα του κλάδου στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2011 προσέγγισε με ακρίβεια και λεπτομερώς τα τρέχοντα ζητήματα που ανέκυψαν από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της σε αυτές.

Με ψήφισμα που εκδόθηκε από την Γενική Συνέλευση, το μέχρι τότε κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ κρίθηκε ως απαράδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και το ιατρικό έργο, ενώ τα συναρμόδια Υπουργεία κλήθηκαν να επανεξετάσουν συνολικά το σχεδιασμό τους βάσει των προτάσεων του ιατρικού κόσμου.

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον Σεπτέμβριο του 2011 ως μήνα κινητοποιήσεων όλων των ιατρικών κλάδων και όλων των ιατρών της χώρας. Δυνάμει αυτής της απόφασης πραγματοποιήθηκαν Πανελλήνιες Πανιατρικές Απεργίες, ενώ υποστηρίχθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις των επί μέρους ιατρικών εργασιακών κλάδων και κινητοποιήσεις των ευρύτερων κοινωνικών οργανώσεων. Στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων πραγματοποιήθηκαν  κινητοποιήσεις ιατρικών συλλόγων στις οποίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. Με συνεχή Δελτία Τύπου και ενημέρωση των Ιατρικών Συλλόγων ο Π.Ι.Σ. παρενέβη κατ΄επανάληψη σε τρέχοντα επί μέρους ζητήματα προασπίζοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  εις εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Αυγούστου 2011 προχώρησε σε ανάθεση εκπόνησης τεκμηριωμένης και κοστολογημένης πρότασης για Γενική Συλλογική Σύμβαση ιατρικής απασχόλησης και αμοιβών σύμφωνα με τις προτάσεις του ιατρικού κόσμου, σε ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων υπό τον Τακτικό Καθηγητή Εργατικού Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Αρι Καζάκο Ήδη η ομάδα με τη συνεχή και παραγωγική συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. προχωράει στην ολοκλήρωση της μελέτης η οποία ως πρόταση θα τεθεί υπόψιν όλων των Ιατρικών Συλλόγων προκειμένου να αποτελέσει προμετωπίδα του διεκδικητικού μας πλαισίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. προς υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ. ενεργοποίησε τον μηχανισμό νομικής υποστήριξης, προς την κατεύθυνση αποτελεσματικών προσφυγών  κατά των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, που με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους υπονομεύουν την επαγγελματική, επιστημονική και ηθική υπόσταση των ιατρών.

Επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2011 επικαιροποίησε το διεκδικητικό πλαίσιο του Π.Ι.Σ. απαιτώντας:

Α) Την καθιέρωση ενός ενιαίου εξωνοσοκομειακού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο θα εξυπηρετεί ισότιμα όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες με αποκλειστική ασφαλιστική κάλυψη των Ασφαλιστικών τους Οργανισμών και που θα αξιοποιεί το σύνολο του εξωνοσοκομειακού δυναμικού και της υφιστάμενης ιατροτεχνολογικής υποδομής.

Β) Την θεσμοθέτηση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον Π.Ι.Σ., με ελεύθερη ένταξη όλων των επιθυμούντων ιατρών, αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση και με διατήρηση του δικαιώματος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία των μη συμβεβλημένων ιατρών.

Γ) Την Διασφάλιση της νοσοκομειακής υποδομής σε κάθε νομό με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση με προσωπικό, και διασφάλιση αξιόπιστων και ασφαλών προτύπων και προγραμμάτων εφημέρευσης τα οποία θα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δ) Την διεκπεραίωση των ζητημάτων που αφορούν τον ιατρικό πληθωρισμό, την ιατρική ανεργία, τους νέους ιατρούς, τον Τομέα Υγειονομικών Ε.Τ.Α.Α., τον γενικό Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας, την υπηρεσιακή και ασφαλιστική  υπόσταση των υπηρετούντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιατρών, την εξόφληση των οφειλών του ΟΠΑΔ και λοιπών Ταμείων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς, την ιατρική φορολόγηση, την διαρκή επιμόρφωση- εκπαίδευση των ιατρών και τη δυσφήμιση του ιατρικού σώματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2011 έως σήμερα, καταγράφηκαν  δραματικές εξελίξεις που επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο το ήδη αδιέξοδο κλίμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ της Κυβέρνησης και του συντεταγμένου ιατρικού κόσμου, σε σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΟΠΥΥ

Με ανυπόγραφο κείμενο που αναρτήθηκε στους κυβερνητικούς δικτυακούς τόπους, ετέθη προς διαβούλευση σχέδιο Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, το οποίο ευθύς εξ αρχής απερρίφθη ως ερχόμενο σε πλήρη αντίθεση με το Διεκδικητικό Πλαίσιο που ψήφισε η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό η Κυβέρνηση εμμένοντας στην αρχή της επιλεκτικής σύμβασης ορισμένου αριθμού ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών  με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με πάγια χαμηλόποση κατά κεφαλήν αντιμισθία (capitation) χωρίς την καθιέρωση κριτηρίων επιλογής θέτει σε επαγγελματική επισφάλεια το σύνολο των εξωνοσοκομειακών ιατρών και υπονομεύει συνολικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 Μεταφέροντας δε μεγάλο μέρος αυτών των υπηρεσιών στις δομές του Ε.Σ.Υ., υποβαθμίζει δραματικά και την ίδια την Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης ως προς τις προθέσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου Σχεδίου Κανονισμού συναντήθηκε με τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίον εισέπραξε την διαβεβαίωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα διαμορφώσει ένα άλλο κείμενο το οποίο θα αποτελέσει εισήγηση προς τα συναρμόδια υπουργεία προς θεσμοθέτηση.

Παρά ταύτα το συγκεκριμένο προαναγγελθέν Σχέδιο Κανονισμού δεν γνωστοποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Εκ μέρους της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ γνωστοποιήθηκε υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο απευθύνεται προς τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, με το οποίο ανακοινώνεται ότι από 1ης Νοεμβρίου 2011 καταργούνται τα συνταγολόγια των ως άνω Οργανισμών,που ευρίσκονται εις χείρας των ασφαλισμένων και αντικαθίστανται από συνταγολόγια του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, τα οποία καλούνται να παραλάβουν οι ίδιοι οι ιατροί.

Είναι εμφανές ότι με την μεθόδευση αυτή επιχειρείται, η έμμεση και κατά ακούσιο τρόπο ένταξη των ιατρών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς να γίνουν οι προβλεπόμενες διακηρύξεις  και χωρίς να προσδιορισθούν οι σχέσεις εργασίας, με το πρόσχημα ότι προσωρινώς  και κατά τα λοιπά ισχύουν οι τρέχουσες συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ. Αυτή η κίνηση αποτελεί μίαν προφανή προσπάθεια παράκαμψης των αποφάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που ενισχύθηκαν με αντίστοιχες αποφάσεις των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έγκαιρα απευθύνθηκε προς όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους ζητώντας να ενημερώσουν τους ιατρούς- μέλη τους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ,  ώστε να μην σπεύσουν να παραλάβουν τα συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενόψει των αποφάσεων της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, αλλά να εξακολουθήσουν να συνταγογραφούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή όπως άλλωστε προβλέπεται. Επισημαίνονται  σε αυτό το σημείο τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εφαρμογές λόγω της ανεπαρκούς τεχνολογικής υποδομής.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν με την αλληλοδιάδοχη και αλληλοαντικρουόμενη αποστολή ομαδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου σχετικά με το νεώτερο τρόπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,   προκάλεσαν εύλογη γενικευμένη σύγχυση στους γιατρούς, στους ασφαλισμένους και στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι εναγωνίως ζητούσαν οδηγίες για το τι μέλει γενέσθαι. Τελικά ο τρόπος συνταγογράφησης που ισχύει είναι ο αρχικά εφαρμοζόμενος βάσει της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την ιατρική επικαιρότητα παράλληλα απασχολεί η μεγάλη αναστάτωση στον νοσοκομειακό χώρο η οποία σοβεί από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα .Αλληλοδιάδοχες διοικητικές οδηγίες για συγχωνεύσεις νοσοκομειακών τμημάτων εντός των ιδίων νοσοκομείων αλλά και στα πλαίσια διαφόρων νοσοκομειακών συγκροτημάτων χωρίς να υπάρχουν αιτιολογημένες εισηγήσεις και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθ ύλην αρμοδίων ιατρικών φορέων, έχουν δημιουργήσει μια μόνιμη ατμόσφαιρα έντασης και  ανασφάλειας που αναπόφευκτα επηρεάζει δυσμενώς την λειτουργία των νοσοκομείων και το ιατρικό έργο.

Κρίσιμο πρόβλημα για τις ασφαλείς ιατρικές εφημερίες στα νοσοκομεία και για το εισόδημα των νοσοκομειακών αναδεικνύεται η μεγάλη περικοπή των εφημεριών.

Οι ιατροί αναγνωρίζοντας το τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι από πολλού έχουν ξεπεραστεί τα όρια αντοχής και ανοχής πράγμα το οποίο καθιστά τα νοσοκομεία μία βραδυφλεγή βόμβα η οποία απειλεί με έντονο τρόπο τη Δημόσια Υγεία.

Στο ζήτημα αυτό επιπροστίθεται και η δραματική μείωση των αποδοχών των νοσοκομειακών ιατρών, η έλλειψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού και η δραματική μείωση του προβλεπόμενου νοσηλευτικού προσωπικού.

Τέλος σε μείζον πρόβλημα για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων αναδεικνύεται η τεράστια καθυστέρηση που καταγράφεται στο Σύστημα Προμηθειών που αποστερεί τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη από τα εξαιρετικά αναγκαία υλικά που απαιτούνται  για την πραγματοποίηση μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων και για την εν γένει νοσηλεία των ασθενών.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Με την οριστική ένταξη του ιατρικού επαγγέλματος στις διατάξεις περί επαγγελματικής απελευθέρωσης και την κατάργηση της νομικής πρόβλεψης για την συμμετοχή ιατρών κατά 51% στις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, η εμπορευματοποίηση της υγείας και η μεθοδευόμενη σταδιακή κατάργηση των ιδιωτικών ιατρείων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παρά τις με κάθε τρόπο διατυπωθείσες αντιρρήσεις του ιατρικού κόσμου.

Εσχάτως καταγγέλονται από ιατρικούς συλλόγους περιπτώσεις άσκησης πλανοδιακής ιατρικής κατά τρόπον που προσκρούει ευθέως στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας που εν τοις πράγμασι έχουν ακυρωθεί από τον Νόμο περί επαγγελματικής απελευθέρωσης.

Στα πλαίσια μιας νοοτροπίας «φτηνής αντιπαροχής» προς τους Ιατρικούς Συλλόγους, ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος με τον οποίο εκχωρείται προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας, ενώ η αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείων εκχωρείται προς τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες εκχωρούνται θεωρητικά από 1.1.2012 χωρίς όμως να είναι άμεσα εφαρμόσιμες, καθώς για την ενεργοποίηση τους απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη εκχώρηση υπό το άγος των διατάξεων περί επαγγελματικής απελευθέρωσης καθίσταται άνευ  ουσιαστικού περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες εντάσσονται στο διεκδικητικό πλαίσιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ως τμήμα της γενικότερης απαίτησης για αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει την υπόσταση και τη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ)

Έντονη ανασφάλεια και εύλογες αντιδράσεις προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τη δραματική μείωση της αξίας  των αποθεματικών του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος από την οποία πλήττεται κατά τρόπον βάναυσο ο Τομέας Υγειονομικών ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ).

Μετά τη χρηματιστηριακή κρίση η οποία επέφερε γενική πτώση των αξιών στις οποίες είχε επενδυθεί σημαντικό μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου, ενέσκηψε η γενική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου η οποία επέφερε δραματική μείωση των αποθεματικών με συνέπειες τις οποίες θα κληθούμε όλοι να υποστούμε.

Η προοπτική εκπόνησης μιας νέας αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του Ταμείου μας επί τη βάσει της αξίας των αποθεματικών ελλοχεύει το εφιαλτικό σενάριο της κάθετης μείωσης των συντάξεων. Επισημαίνεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αντιστρατεύτηκε με σθένος όλες αυτές τις ληστρικές μεθοδεύσεις εις βάρος του Ταμείου μας, προασπίζοντας την αρχή ότι τα αποθεματικά υφίστανται προς όφελος των ασφαλισμένων και του κοινωνικού προσώπου  του ασφαλιστικού μας οργανισμού.

Ο Π.Ι.Σ. διερευνά την ενεργοποίηση κάθε έννομης και ένδικης διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. 

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΟΠΥΥ

Καθιέρωση ενός ενιαίου εξωνοσοκομειακού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Γενική Συλλογική Σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΙΣ, με ελεύθερη ένταξη όλων των επιθυμούντων ιατρών, αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, και διατήρηση του δικαιώματος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία των μη συμβεβλημένων ιατρών.

Προς αποτελεσματική διεκδίκηση των ως άνω ζητείται από τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς να μη συνάψουν προσωπικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, εμμένοντας στην αρχή της γενικής συλλογικής σύμβασης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διασφάλιση αξιόπιστων και ασφαλών προτύπων και προγραμμάτων εφημέρευσης, με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πρόσληψη του προβλεπόμενου  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έναρξη εμπεριστατωμένου διαλόγου για το ζήτημα των συνενώσεων. Επίσπευση των διαδικασιών προμηθειών υλικών που απαιτούνται  για την περίθαλψη των ασθενών.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους ιατρούς από τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος.

Καταπολέμηση της ιατρικής ανεργίας.

Προσέγγιση των ειδικότερων προβλημάτων των νέων ιατρών και του ιατρικού πληθωρισμού.

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ολοι οι ιατρικοί κλάδοι και οι επαγγελματικές ιατρικές ομάδες πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με ευθύνη και ενεργοποίηση των ιατρικών συλλόγων των εργασιακών ιατρικών οργανώσεων και των κατά τόπους εργασιακών σωματείων με γενικό συντονιστή  τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Επειδή κάθε ιατρική κινητοποίηση έχει επιπτώσεις στην περίθαλψη και την ποιότητα ζωής των πολιτών απαιτείται η διαρκής ενημέρωση μέσω της ενεργοποίησης του γραπτού και του διαδικτυακού τύπου, με ενημερωτικά δελτία και συνεντεύξεις.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Ο Π.Ι.Σ. με τους Ιατρικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε δυναμικές παρουσίες στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και σε συσκέψεις με τους κοινωνικούς φορείς.

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενόψει των περαιτέρω κυβερνητικών μεθοδεύσεων,  διοργάνωση απεργιών και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ευρύτερου κοινωνικού παράγοντα.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι διαγραφόμενες επίκαιρες πολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα νεφελώδες και απροσδιόριστο σκηνικό ενώπιον του οποίου ο ιατρικός κόσμος πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

Ευθύνη όλων μας είναι να διατηρήσουμε ισχυρό το διεκδικητικό μας πλαίσιο ανεξάρτητα των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Η παρούσα εισήγηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και μπορεί να εμπλουτιστεί με περαιτέρω  προτάσεις όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων.

Καλούμαστε όλοι σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα. Το χρέος που όλοι έχουμε επωμιστεί εκπροσωπώντας τον ιατρικό κόσμο της χώρας, μας θέτει προ των ευθυνών μας.