ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤ. 2011 Εκτύπωση

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ  16 - 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

            ΤΗΛ. - FAX : 25310 70877                                       

 

 

Αποφάσεις ΔΣ 19/10/2011

 

          Απόντες: κ. Νουρή, κ. Φακιρίδης

 

        

1.      Ορισμός συντονιστών ειδικοτήτων με σκοπό την γρηγορότερη, και πιο ευέλικτη λειτουργία του συλλόγου αλλά και την προώθηση ειδικών θεμάτων των διαφόρων ειδικοτήτων .

2.      Αποφασίστηκε επί των αιτήσεων των συναδέλφων κ. Ζιάκα, και κ. Ι Κοσμίδη μετά από γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του συλλόγου να απαντήσουμε στον μεν πρώτο θετικά στον δε δεύτερο αρνητικά. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων θα αναπτυχθεί σε επιστολές που θα τους σταλούν.

3.      Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την δημιουργία 7μελούς συντακτικής επιτροπής για την επανέκδοση του περιοδικού « Θρακών Υγεία» με υπεύθυνο μέλος του Δ.Σ. τον ιατρό , κ. Χ. Σίμογλου.

4.      Αποφασίστηκε ο ορισμός ως τακτικού μέλους της επιτροπής Δημοτικής Διαβούλευσης το μέλος του Δ.Σ. , κ. Εμίνογλου Μεχμέτ

  

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         Στ. Κυριαζίδης                                                 Αλ. Μάινας